Trzy majowe święta

Opublikowano: środa, 06 maj 2020

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są trzy ważne święta:

1 maja - Państwowe Święto Pracy,

2 maja - Państwowe Święto Flagi

 i 3 maja - Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną zwycięską flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, czym przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Mimo stosunkowo krótkiej historii 2 maja jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wciąż utrwala się w świadomości społecznej i powoli zyskuje na popularności. W tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje, manifestacje i festyny patriotyczne. Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest noszenie kolistej rozetki narodowej w barwach biało-czerwonych, wywieszane są flagi na budynkach użyteczności publicznej… a coraz częściej na prywatnych posesjach i balkonach.

Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 r.czyli 229 lat temu. Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni.
Święto Konstytucji 3 Maja jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku konstytucji mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Warto także wspomnieć, że Święto Konstytucji 3 Maja w Polsce obchodzone jest od 1919 roku, jednak w okresie PRL-u zostało zniesione.  Po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne zaczęły zwalczać pamięć o święcie: zabroniono jego obchodów a w 1951 r. oficjalnie je zniesiono.
Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono w 1990 roku. Od tego czasu jest to dzień wolny od pracy. Oznacza to, że tego dnia zamknięte są wszystkie urzędy, placówki pocztowe, supermarkety, galerie handlowe itd.
Obecnie uchwalenie Konstytucji 3 Maja zazwyczaj świętowane jest poprzez różnego typu parady, marsze, zawody sportowe i pikniki rodzinne. Z okazji święta organizowane są liczne pochody trzeciomajowe w różnych miastach w Polsce. Odbywają się także oficjalne uroczystości, gównie o charakterze wojskowym.


W tym roku w okresie pandemii koronawirusa zgromadzeń nie będzie, a obchody będą polegały na wywieszeniu przed swoim domem flagi państwowej.

Odsłony: 98

Strefa logowania