KONKURS

Opublikowano: czwartek, 11 marzec 2021

 

 Źródło: gify.net.pl                                                                                                                              

Konkurs na

                               „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”                           

    „Najładniejszą pisankę”

Celem konkursów jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej. Konkursy stwarzają okazję do indywidualnej i grupowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek ze zwróceniem szczególnej uwagi na oryginalność i estetykę wykonania pracy.

 Warunki uczestnictwa w konkursach:

 1. Konkursy kierowane są do przedszkolaków, dzieci, i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Sobolach.
 2. W konkursach mogą brać udział prace indywidualne .
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną własnoręcznie wykonaną prace (palma i pisanka).
 4. Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelną metryczkę przytwierdzoną do palmy lub pisanki zawierającą następujące informacji: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa (klasa).

     5. Palmy wielkanocne i/lub pisanki powinno być wykonane  z użyciem naturalnych tworzyw              oraz tradycyjnych i nowoczesnych  form zdobniczych.

 1. Prace należy składać do dnia 25.03.2021r. przedszkolu Szkoły Podstawowej w Sobolach codziennie w godz. 8.00 – 12.00.
 2. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:                                                                                                                I- przedszkole,
  II. – klasy I-III,
  III. – klasy IV-VIII,
 3. Główne kryteria oceny prac:

       - różnorodność użytych materiałów;

       - tradycyjne techniki tworzenia motywów;

       - walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły);

       - nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych i pisanek.

 1. Prace nie zgłoszone lub nie dostarczone w wymaganym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 marca 2021r. Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się 30.03.2021r.
 3. Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji organizatorów.
 4. Wyniki konkursów zawierające dane nagrodzonych autorów zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej szkoły w dniu 29 marca 2021 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

Samorząd Uczniowski

Odsłony: 248

Strefa logowania