Historia Szkoły w Sobolach

Opublikowano: poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Szkoła Podstawowa w Sobolach to ponad 90 lat historii i tradycji. To miejsce szczególne, w którym zdobywało wiedzę i uczyło się patriotyzmu kilka pokoleń mieszkańców Soból i okolic.

W roku 1924 utworzono pierwsze oddziały klasowe, niestety nie posiadając odpowiedniego budynku nauczano dzieci w domach prywatnych.

Z protokołów dozoru szkolnego w Gminie Ulan dowiadujemy się, że w tym okresie w gminie istniały szkoły w  Domaszewnicy, Rozwadowie, Sętkach, Sobolach, Stoku, Ulanie, Zofiborze, Zarzecu. Prezesem dozoru szkolnego był ks. Józef Smoleński, a sekretarzem M. Pastowicz.

Protokoły dozoru koncentrowały się na problemach kupna opału oraz wynajmie lokali szkolnych, z czego wynika, że żadna ze szkół nie posiadała własnego budynku.1

Szkoła w 1924 liczyła 4 oddziały klasowe (kl. I-IV), do których w sumie uczęszczało 70-ro dzieci (kl. I – 23 ucz., kl. II – 20 ucz., kl. III – 21 ucz., kl.IV – 6 ucz.). Kierownikiem szkoły była wtedy Eugenia Strąkówna .2

II wojna światowa nie przerwała edukacji miejscowych dzieci, w pamiętnym wrześniu 1939 roku naukę w szkole rozpoczęto nie 1-go lecz dopiero 25-go września. Ze 110 dzieci obowiązanych do uczęszczania do szkoły naukę w tymże roku szkolnym podjęło 55-ro dzieci.3

Po II wojnie światowej dobra w Sobolach zostały objęte reformą rolną. W 1946 r. przejął je skarb państwa. Ziemię rozdzielono pomiędzy 89 gospodarzy i pracowników folwarcznych. We dworze natomiast została umieszczona szkoła podstawowa.4

Foto: Źródło - http://www.dwory.cal.pl

 " W szkole, w dworku mieścił się szkolny sklepik, kancelaria szkoły, ganek, który pełnił rolę szatni połączony z korytarzem oraz dwie sale lekcyjne. Na korytarzu zwykle odbywały się apele, ale jak było ciepło, to apel był na zewnątrz budynku. Było też mieszkanie dyrektora. Nieopodal dworku znajdował się budynek, który nazywany był "Murowańcem". W nim mieściło się pięć sal lekcyjnych, biblioteka do której wchodziło się przez pokój nauczycielski, sala gimnastyczna ze sceną oraz 2 korytarze. Było też szkolne boisko na którym mogliśmy grać w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Pamiętam też miejsce, tak zwany Dołek", gdzie odbywały się zbiórki harcerskie i zuchowe."

Ze wspomnień P. Beaty Maliszewskiej-Cap (absolwentki szkoły w roku 1985)

W 1999 roku ruszyły prace rozpoczynające budowę nowego budynku szkoły. Wieloletnie marzenia mieszkańców wsi o szkole na miarę współczesności wreszcie się spełniły, oficjalne otwarcie okazałego obiektu nastąpiło 31 sierpnia 2002 r.

Foto: Zasoby własne Szkoły Podstawowej w Sobolach

W nowej szkole na trzech kondygnacjach mieszczą się:

 podpiwniczenie - sala zbaw, szatnia, biblioteka z centrum mulimedialnym, 

pater - sala edukacji wczesnoszkolnej (kl I), sala zajęć zintergrowanych (kl II/II)., pokój nauczycielski z sąsiadującym gabinetem dyrektora szkoły, stołówka szkolna z kuchnią, część dla edukacji przedszkolnej z zapleczem (łazienka, sala rekreacji, szatnia, pokój socjalny)

piętro - pracownia humanistyczna, pracownia matematyczna, pracowania językowa, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna oraz pracownia religii i plastyki.

Szkołę otacza duży teren zieleni a za szkołą położone jest duże boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej I siatkowej oraz plac zabaw.

Foto: Zasoby własne Szkoły Podstawowej w Sobolach

W czasie swojej działalności szkoła wypracowała własne tradycje i ceremoniał szkolny. Kolejni kierownicy, a potem dyrektorzy dbali o stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Kontynuatorem tych zadań jest obecny pan dyrektor mgr Arkadiusz Cap.

Kadra szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Atutem Szkoły Podstawowej w Sobolach jest nowoczesna baza i wysoko wykwalifikowana kadra. Stawia się na kształcenie językowe, informatyczne i sportowe. W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Uczniowie i nauczyciele mają możliwości korzystania z bogatej oferty komputerowych programów edukacyjnych.  Uczniowie cyklicznie biorą udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.

Szkoła Podstawowa w Sobolach dwukrotnie otrzymała dotacje ze środków zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Comenius, który jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli dzięki niemu możliwa była współpraca z partnerami z innych krajów Unii Europejskiej. Priorytetem przy realizacji tego programu była wymiana doświadczeń oraz uczenie się od siebie nawzajem. Głównym jego celem było kreowanie partnerstwa pomiędzy europejskimi szkołami (uczniami i nauczycielami) oraz promowanie europejskich wartości: tolerancji i szacunku dla różnorodności kulturowej i językowej. Dzięki udziałowi w programie Comenius idea integracji europejskiej stała się bliższa zarówno dzieciom jak i nauczycielom.

 

Kolejni kierownicy, a potem dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Sobolach

 

Lata

Kierownik / Dyrektor

1924 - 1926

Eugenia Strąkówna

1926 - 1928

?

1928 - 1930

Jadwiga Prosatorówna

1930 - 1931

p.o. Regina Łukasiewiczowa

1931 - 1939

W. Kaczmarski

1939 -1942

K. Wiśniewska

1942 - 1951

Wiktoria. Łabnówna (Łabno)

1951 - 1953

Matysek

1953 -1963

Marian Górecki

1963 - 1969

Franciszek Czurak

1969 - 1997

Franciszek Sawczuk

1997 - 2000

Wanda Szaniawska

2000 - 2001

Jarosław Stefaniak

2001 - 2016

Joanna Klimiuk

2015 - 2017

p.o. Lidia Kułak

od 2017

Arkadiusz Cap

5

Źródła:

1  L. Zugaj, Dzieje samorządu i administracji Gminy Ulan-Majorat 1809-2010, s. 18, mps [Archiwum Urzędu Gminy Ulan-Majorat]

2 Księga Główna Ocen Postępów Uczniów w Naukach na rok szkolny 1924/25 [Archiwum SP w Sobolach]

3 Księga Ocen Uczniów na rok szkolny 1939/40 [Archiwum SP w Sobolach]

4  http://www.dwory.cal.pl

5 Księga Ocen Uczniów na rok szkolny 1924 - 2016. Księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej [Archiwum SP w Sobolach]

Odsłony: 3184

Strefa logowania